Google Ads gỡ bỏ Vị trí trung bình là Rủi ro hay Cơ hội?Ngày 30/9/2019

Thống kê mô tả cách quảng cáo của bạn thường xếp hạng so với những quảng cáo khác. Xếp hạng này xác định thứ tự mà quảng cáo xuất hiện trên trang.

Google Ads gỡ bỏ Vị trí trung bình là Rủi ro hay Cơ hội?Ngày 30/9/2019

Google Ads gỡ bỏ Vị trí trung bình là Rủi ro hay Cơ hội?Ngày 30/9/2019

Vị trí trung bình (V.trí tr.bình): Định nghĩa

Thống kê mô tả cách quảng cáo của bạn thường xếp hạng so với những quảng cáo khác. Xếp hạng này xác định thứ tự mà quảng cáo xuất hiện trên trang.

 • Vị trí cao nhất là “1” và không có vị trí “dưới cùng”. Vị trí trung bình từ 1 đến 8 thường trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm, từ 9 đến 16 thường trên trang thứ hai và tiếp tục như vậy. Vị trí trung bình có thể nằm giữa hai số nguyên. Ví dụ: vị trí trung bình là “1,7” nghĩa là quảng cáo của bạn thường xuất hiện ở vị trí 1 hoặc 2.
 • Xếp hạng của quảng cáo có thể thay đổi, làm cho vị trí của quảng cáo trên trang cũng dao động, do đó, vị trí trung bình có thể gợi ý cho bạn về tần suất quảng cáo của bạn sẽ đánh bại những quảng cáo khác để giành được vị trí. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tìm vị trí nào có thể sinh lời cho bạn, vị trí đó có thể không hiển thị ở vị trí trên cùng.
 • Vị trí trung bình có thể kém hữu ích trong việc tối ưu hóa cho hiệu suất trên Mạng hiển thị của Google vì tính đa dạng của các trang web trên mạng này. Nếu bạn muốn đo lường hiệu suất trên Mạng hiển thị, chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào các chỉ số như chuyển đổi và ROI.
 • Bạn có thể thấy cột “V.trí tr.bình” cho quảng cáo, chiến dịch và các yếu tố khác của mình, nhưng vị trí trung bình thường hữu ích nhất để xem xét cho từ khóa của bạn. Bằng cách xem quảng cáo thường xếp hạng như thế nào khi được kích hoạt bởi một trong số các từ khóa của bạn, bạn có thể cố gắng tác động đến vị trí bằng cách thay đổi giá thầu của từ khóa.

Vị trí trung bình sẽ ngừng hoạt động kể từ tuần có ngày 30 tháng 9

Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Theo thông báo của chúng tôi vào tháng 2chúng tôi sẽ xóa chỉ số vị trí trung bình khỏi Google Ads kể từ tuần có ngày 30 tháng 9 năm 2019. 

Từ giờ trở đi, bạn nên sử dụng Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm và Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm. Các chỉ số này phản ánh vị trí thực tế của quảng cáo trên trang, thay vì vị trí của quảng cáo so với các quảng cáo khác. 

Do sự thay đổi này, các mục sau đây cũng sẽ bị vô hiệu hóa kể từ tuần có ngày 30 tháng 9 năm 2019: 

 • Các quy tắc sử dụng vị trí trung bình
 • Các cột tùy chỉnh sử dụng vị trí trung bình
 • Các báo cáo đã lưu lọc theo vị trí trung bình
 • Các bộ lọc đã lưu có vị trí trung bình

Nếu bạn có tập lệnh Google Ads sử dụng vị trí trung bình, bạn nên xem lại các tập lệnh này để đảm bảo các tập lệnh đó sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.

Chúng tôi cũng sẽ xóa chỉ số vị trí trung bình khỏi các mục sau: 

 • Các nhóm cột đã lưu
 • Các báo cáo đã lưu sử dụng cột vị trí trung bình, nhưng không lọc trên đó
 • Thẻ điểm sử dụng vị trí trung bình trong trang tổng quan

Nếu bạn sử dụng thông số ValueTrack, xin lưu ý rằng thông số {adposition} sẽ bắt đầu trả lại chuỗi trống kể từ tuần có ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Người đăng: Pallavi Naresh, Giám đốc sản phẩm chuyên trách về Google Ads

Giải pháp tối ưu cho sự thay đổi này là gì?

Ad sẽ cập nhập sớm cho bạn nhé, hoặc ib để được hỗ trợ sớm nhất.

Chúc bạn thành công!

Add your comment

Contact Me on Zalo

Tư vấn miễn phí (24/7) 090 2828 540