Khóa học Digital Marketing Online thần tốc là một phần đặc biệt để liên kết các chức năng lại với nhau tạo ra một hệ thống cộng hưởng về hiệu quả Marekting Online với các khóa học như Khóa học thiết kế Web, Khóa học Quảng cáo Google, Khóa học quảng cáo Facebook, Khóa học SEO web. Khóa học Digital Marketing được tổ chức tại TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội mỗi khóa diễn ra trong 16 buổi. Khóa học dành cho những ai mới bắt đầu bước chân vào Digital Marketing hoặc muốn học nâng cao để làm việc tốt hơn.

Cam kết trong khóa học Marketing Online

Kết hợp các môn
  • Quản trị Marketing,
  • Facebook Marketing (Business và ads),
  • Google Marketing (Business và ads),
  • SEO,
  • Làm website,
  • Chat bot, Email Marketing, Tool khác….
Điểm nỗi bậc khóa học
 • Cầm tay chỉ việc, Kèm 1 học viên duy nhất
 • Không biết gì vẫn học rất tốt và làm rất tốt
 • Ứng dụng vào dự án của bạn, tìm ý tưởng phù hợp với bạn (nếu chưa có)
 • Đảm bảo có khả năng xây dựng và quản lý Marketing Online của bất kỳ lĩnh vực nào

Khóa học Marketing Online thần tốc

 • Học kèm 1-1: 13.000.000đ

 • Học theo lớp: 7.000.000đ

 • Thời gian: 16 buổi (2 tháng)

Chương trình học Marketing Online

Phần 1: Xây dựng nền tảng hệ thống Marketing Online

Buổi 1: Tổng quan về Marketing và Marketing Online, Quy trình Marketing trong nền tảng Digital 

Buổi 2: Phân tích môi trường kinh doanh, khách hàng, ứng dụng mô hình chiến lược STP

Buổi 3: Thiết kế website không lập trình P1/2: Hiểu biết và tạo website cơ bản

Buổi 4: Thiết kế website không lập trình P2/2: Hoàn thiện tự tạo website chuyên nghiệp


Phần 2: Triển khai xây dựng toàn hệ thống Marketing Online

Buổi 5: Cơ bản về SEO (1/5), Google ads cơ bản (1/5)

Buổi 6: Học SEO nâng cao (2/5), Google Ads nâng cao (2/5): Master Google Search

Buổi 7: SEO nâng cao (3/5) - Xây dựng hệ thống phân phối thông tin cho doanh nghiệp

Buổi 8: Học Facebook Marketing cơ bản (1/5), Google ads nâng cao (3/5): Master GDN, Gmail, Youtube, Shopping

Buổi 9: Học Facebook ads nâng cao: Master Facebook ads (2/5)

Buổi 10: SEO nâng cao phần : Hoàn thiện các tiêu chí trong SEO (4/5)

Buổi 11: Tracking, Google Analytic, Google Remarketing (4/5), Facebook Remarketing (3/5)

Buổi 12: Chatbot cho Facebook (4/5), Email Marketing, Tool khác...


Phần 3: Lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá

Sỡ dĩ phần Lập kế hoạch học sau cuối bởi lẻ các bạn phải nắm được và cảm nhận được khối lượng công việc của Marketing Online như thể nào, mình cần làm gì, nguồn lực bao nhiêu, mất thời gian bao lâu…. Lúc này bạn mới có thể lên kế hoạch hoàn hảo được.

Buổi 13: Lập kế hoạch Marketing Online cho Doanh nghiệp

Buổi 14: Kiểm soát chiến lược tổng thể, chiến lược SEO (5/5), Google ads (5/5), Facebook ads (5/5)

Buổi 15: Đánh giá ra soát, cải thiện thành quả học viên 1

Buổi 16: Đánh giá ra soát, cải thiện thành quả học viên 2 (kết thúc khóa học)

Lịch học

Khóa học

Thời gian học

lịch học trong tuần

Địa chỉ

Lớp dạy kèm 1-1

Buổi 1 - 4

Học 2 buổi/tuần

Linh hoạt cho tiện đôi bên

Buổi 5-12

Học 2 buổi/tuần

Buổi 13 - 16

Học 2 buổi/tuần

Khóa học

Thời gian học

lịch học trong tuần

Địa chỉ

Học theo lớp

Buổi 1 - 4

Học 2 buổi/tuần

Thông báo trước khi học

Buổi 5-12

Học 2 buổi/tuần

Buổi 13 - 16

Học 2 buổi/tuần


Điền form bên dưới để đăng ký