Ưu đãi lớn năm 2020

Giải pháp làm website

 • Trọn gói: Chỉ còn 5.000.000đ/((7.500.000đ)
 • Tặng tên miền .com + Hosting SSD 1 năm
 • Gia hạn Domain theo giá thị trường
 • Gia hạn Hosting 2.000.000/năm

Giải pháp QC Google Ads

 • Hỗ trợ chạy thử 2 tháng đầu với phí dịch vụ 1.000.000đ/tháng
 • Tháng thứ 3 trở đi phí dịch vụ là 3.000.000đ/tháng
 • Thực hiện chuẩn triệt để mô hình chiến lượng Marketing STP vào Quảng cáo

Giải pháp QC Facebook Ads

 • Hỗ trợ chạy thử 2 tháng đầu với phí dịch vụ 1.000.000đ/tháng
 • Tháng thứ 3 trở đi phí dịch vụ là 3.000.000đ/tháng
 • Thực hiện chuẩn triệt để mô hình chiến lượng Marketing STP vào Quảng cáo

Giải pháp SEO website

 • Giá theo mức ngân sách khách yêu cầu sẽ có nguồn lực tương ứng. Tối thiểu 3.000.000đ/tháng để có thể vận hành cơ bản nhất.
 • Khuyến mãi chỉ còn 1.000.000đ/tháng chạy Google Search nếu hợp tác SEO

Điền form bên dưới để đăng ký