Nội dung khóa học
  • Quản trị Marketing,
  • Facebook Marketing (Business và ads)
  • Remarketing
  • Kế hoạch content
  • Chat bot, Tool khác….
Điểm nỗi bậc khóa học
 • Cầm tay chỉ việc, Kèm 1 học viên duy nhất
 • Không biết gì vẫn học rất tốt và làm rất tốt
 • Ứng dụng vào dự án của bạn, tìm ý tưởng phù hợp với bạn (nếu chưa có)
 • Đảm bảo có khả năng chạy Quảng cáo các loại của Facebook một cách tối ưu nhất

Khóa học Quảng cáo Facebook Ads thần tốc

 • Học kèm 1-1: 10.000.000đ

 • Học theo lớp: 5.000.000đ

 • Thời gian: 8 buổi (1 tháng)

Chương trình học

Buổi 1: Tổng quan về Marketing và Marketing Online, và ý nghĩa của Facebook ads trong Online Marketing

Buổi 2: Phân tích nhu cầu để hiểu khách hàng

Buổi 3: Tổng quan về công cụ Facebook Ads Manager, thực hiện chiến dịch Facebook Ads cơ bản

Buổi 4: Master Quảng cáo Facebook ads

Buổi 5: Master Remarketing, Sử dụng các tool tự động

Buổi 6: Chatbot

Buổi 7: Lập kế hoạch, đo lường, kiểm soát quảng cáo Google Ads

Buổi 8: Đánh giá lại kết quả toàn khóa và kết thúc

Lịch học

Khóa học

Thời gian học

lịch  học trong tuần

Địa chỉ

Lớp dạy 1 kèm 1

Buổi 1-8

Học 2 buổi/ tuần

Sắp xếp tiện đôi bên 

Khóa học

Thời gian học

lịch  học trong tuần

Địa chỉ

Học theo lớp

Buổi 1-8

Học 2 buổi/ tuần

Thông báo trước khi học

Khóa học sẽ giúp bạn rút ngắn được thời gian học tập và luyện tập để có kỹ năng thành thục tại Facebook Ads Manager. Đồng thời được học hỏi những kinh nghiệm, kỹ thuật giúp bạn tiếp cận khách hàng tốt nhất.


Điền form bên dưới để đăng ký