Nội dung trong khóa học
 • Kiến thức Marketing.
 • Phân tích nhu cầu và tìm ý tưởng với Big Data
 • Quảng cáo Google Search
 • Quảng cáo GDN
 • Quảng cáo Remarketing
 • Quảng cáo Youtube, Gmail….

 

Điểm nỗi bậc khóa học
 • Cầm tay chỉ việc, Kèm 1 học viên duy nhất
 • Không biết gì vẫn học rất tốt và làm rất tốt
 • Ứng dụng vào dự án của bạn, tìm ý tưởng phù hợp với bạn (nếu chưa có)
 • Đảm bảo có khả năng chạy Quảng cáo các loại của Google một cách tối ưu nhất

Khóa học Quảng cáo Google Ads thần tốc Kèm 1-1

 • Học kèm 1-1 10.000.000đ

 • Học theo lớp 5.000.000đ

 • Thời gian: 8 buổi (1 tháng)
 • Ưu đãi cho học viên khóa học làm website chuyên nghiệp không lập trình chỉ còn 1.000.000đ – 4.000.000đ

Các môn lẻ

Khóa học

Số buổi

Học phí theo lớp

Học phí 1 kèm 1

Google Search, GDN

5 buổi

3.000.000đ

5.000.000đ

Remarketing

3 buổi

3.000.000đ

5.000.000đ

Youtube, Gmail, 

3 buổi

3.000.000đ

5.000.000đ

Shopping

3 buổi

3.000.000đ

5.000.000đ

Khóa học sẽ giúp bạn rút ngắn được thời gian học tập và luyện tập để có kỹ năng thành thục tại Google Ads. Đồng thời được học hỏi những kinh nghiệm, kỹ thuật giúp bạn tiếp cận khách hàng tốt nhất.

Chương trình học

Buổi 1: Tổng quan về Marketing và Marketing Online, ý nghĩa của Google Ads trong Marketing Online

Buổi 2: Phân tích nhu cầu, ứng dụng mô hình chiến lược STP vào Quảng cáo Google ads

Buổi 3: Tổng quan về Google Ads, thực hiện chiến dịch Google Search cơ bản

Buổi 4: Master Google Search, Thực hiện chiến dịch Display và Remarketing

Buổi 5: Master GDN, Master Remarketing, Shopping, Youtube, Gmail

Buổi 6: Master Shopping, Youtube, Gmail

Buổi 7: Lập kế hoạch, đo lường, kiểm soát quảng cáo Google Ads

Buổi 8: Đánh giá lại kết quả toàn khóa và kết thúc

Lịch học

Khóa học

Thời gian học

lịch  học trong tuần

Địa chỉ

Lớp dạy 1 kèm 1

Buổi 1-8

Học 2 buổi/ tuần

Sắp xếp tiện đôi bên 

Khóa học

Thời gian học

lịch  học trong tuần

Địa chỉ

Học theo lớp

Buổi 1-8

Học 2 buổi/ tuần

Thông báo trước khi học


Điền form bên dưới để đăng ký