Cải thiện xếp hạng vị trí quảng cáo Google Ads hiệu quả nhất 2019

Vị trí quảng cáo là thứ tự của quảng cáo so với các quảng cáo khác trong kết quả phiên đấu giá. Ví dụ: vị trí quảng cáo “1” có nghĩa là quảng cáo là quảng cáo đầu tiên được hiển thị, không có quảng cáo nào khác đứng trước. Vị trí quảng cáo “2” là quảng cáo thứ hai được hiển thị, v.v. 

Lưu ý rằng vị trí quảng cáo không nhất thiết là vị trí của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm. Ví dụ: vị trí quảng cáo “1” không nhất thiết có nghĩa là quảng cáo của bạn nằm phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Đây có thể là vị trí quảng cáo của bạn nếu không có quảng cáo nào phía trên kết quả tìm kiếm và quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên được hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Tương tự, vị trí quảng cáo 2 chỉ có nghĩa là theo thứ tự thì bạn là quảng cáo thứ hai được hiển thị và trong thực tế đối với quảng cáo văn bản, bạn có thể nằm ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm hoặc ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm (nếu quảng cáo đầu tiên nằm phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) hoặc ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm (nếu quảng cáo đầu tiên cũng nằm bên dưới trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền).

Bạn có thể xem nếu tính trung bình thì quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí như thế nào so với các quảng cáo khác bằng cách xem chỉ số vị trí trung bình.

Bạn có thể xem vị trí quảng cáo của mình đang hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm, bằng cách xem các chỉ số hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối của bạn. 

Cách cải thiện vị trí quảng cáo Google ads hiệu quả nhất 2019

Cách cải thiện vị trí quảng cáo Google ads hiệu quả nhất 2019

1. Cách cải thiện xếp hạng vị trí quảng cáo Google ads hiệu quả nhất 2019

Mẹo

Trên Mạng tìm kiếm, nếu muốn hiểu vị trí của quảng cáo trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP), bạn có thể sử dụng các chỉ số tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối “% hiển thị (hàng đầu tuyệt đối)” và “% hiển thị (hàng đầu)”. Nếu muốn đặt giá thầu cho vị trí trên trang, bạn có thể sử dụng các chỉ số tỷ lệ hiển thị hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối “IS hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm” và “IS hàng đầu trên Mạng tìm kiếm”. Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng chiến lược giá thầu Tỷ lệ hiển thị mục tiêu với tùy chọn nhắm mục tiêu vị trí hàng đầu hoặc hàng đầu tuyệt đối trên trang. Bạn không nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu theo vị trí trung bình bởi vì, đôi khi, vị trí trung bình có thể giảm khi giá thầu tăng. Điều này xảy ra vì đôi khi, giá thầu cao hơn sẽ để cho bạn tham gia các phiên đấu giá cạnh tranh hơn ở vị trí kém hơn.

Phiên đấu giá quảng cáo là cách Google quyết định quảng cáo nào hiển thị và quảng cáo được đặt ở vị trí nào. 

Google Ads tính Xếp hạng quảng cáo cho mọi quảng cáo trong phiên đấu giá. Xếp hạng quảng cáo xác định vị trí quảng cáo của bạn và xác định xem liệu quảng cáo có hoàn toàn đủ điều kiện để hiển thị hay không. Nhìn chung, quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo cao nhất sẽ hiển thị ở vị trí hàng đầu và quảng cáo có xếp hạng cao thứ hai hiển thị ở vị trí thứ hai (giả sử các quảng cáo đều đạt ngưỡng tương ứng) và tiếp tục như vậy.

 Hãy xem tóm tắt sơ lược về 5 yếu tố của Xếp hạng quảng cáo:

  1. Giá thầu – Khi bạn đặt giá thầu, bạn cho Google Ads biết số tiền tối đa bạn sẵn lòng trả cho một lần nhấp lên quảng cáo của mình. Số tiền thực tế cuối cùng bạn phải trả thường ít hơn và bạn có thể thay đổi giá thầu của mình bất cứ lúc nào.
  2. Chất lượng quảng cáo và trang đích – Google Ads cũng xem xét mức độ phù hợp và hữu ích của quảng cáo và trang web mà quảng cáo liên kết cho người sẽ xem quảng cáo. Đánh giá của chúng tôi về chất lượng quảng cáo của bạn được tóm tắt trong Điểm chất lượng. Bạn có thể theo dõi và tìm cách cải thiện Điểm chất lượng trong tài khoản Google Ads của mình.
  3. Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo – Để giúp đảm bảo quảng cáo có chất lượng cao, chúng tôi đã đặt các ngưỡng tối thiểu mà quảng cáo phải đạt được để hiển thị ở một vị trí quảng cáo cụ thể.
  4. Bối cảnh tìm kiếm của người đó – Ngữ cảnh cũng quan trọng với đấu giá quảng cáo. Khi tính Xếp hạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các cụm từ tìm kiếm mà người đó đã nhập, vị trí của người đó vào thời điểm tìm kiếm, loại thiết bị họ đang sử dụng (ví dụ: thiết bị di động hoặc máy tính để bàn), thời gian tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, các quảng cáo khác và kết quả tìm kiếm hiển thị trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính người dùng khác.
  5. Tác động dự kiến từ các tiện ích quảng cáo của bạn và các định dạng quảng cáo khác – Khi bạn tạo quảng cáo, bạn có tùy chọn để thêm thông tin bổ sung cho quảng cáo của mình, như số điện thoại hoặc thêm liên kết đến các trang cụ thể trên trang web của bạn. Những thông tin này được gọi là tiện ích quảng cáo. Google Ads ước tính mức độ ảnh hưởng của các tiện ích và các định dạng quảng cáo khác bạn sử dụng đối với hiệu suất quảng cáo của bạn.

Ví dụ

Giả sử năm nhà quảng cáo đang cạnh tranh cho tối đa bốn vị trí quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Xếp hạng quảng cáo tương ứng của mỗi nhà quảng cáo là 80, 50, 30, 10 và 5 chẳng hạn.

Nếu giả sử Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm là 40, thì chỉ có hai nhà quảng cáo đầu tiên (với Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vượt qua ngưỡng tối thiểu và hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm.

Nếu Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm là 8, thì hai trong số ba nhà quảng cáo còn lại (với Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 5 không đáp ứng Xếp hạng quảng cáo tối thiểu và do đó sẽ không hiển thị.

Đối với chỉ số vị trí trung bình, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 80 (ở vị trí đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 1, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 50 (ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 2, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 30 (ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 3 và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 10 (ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 4. Do đó, “Vị trí” là thứ tự của nhà quảng cáo trong phiên đấu giá, không phải vị trí cụ thể trên trang kết quả tìm kiếm. Vì vậy, mặc dù hai trong số bốn vị trí quảng cáo có sẵn phía trên kết quả tìm kiếm (các vị trí ngay bên dưới các nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vẫn trống, nhưng hai nhà quảng cáo tiếp theo trong bảng xếp hạng (các nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ nhận các vị trí 3 và 4 khi tính vị trí trung bình.

Đối với các chỉ số hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 80 (ở vị trí đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được 1 lần hiển thị tính cho cả hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 50 (ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được 1 lần hiển thị ở vị trí hàng đầu và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 30 (ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được 0 lần hiển thị ở vị trí hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 10 (ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm) cũng vậy.

  Xếp hạng quảng cáo Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu Vị trí trung bình % hiển thị (hàng đầu tuyệt đối) % hiển thị (hàng đầu)
 
Nhà quảng cáo A 80 1 1 1 100% 100%
Nhà quảng cáo B 50 0 1 2 0% 100%
Nhà quảng cáo C 30 0 0 3 0% 0%
Nhà quảng cáo D 10 0 0 4 0% 0%

 

Để cải thiện tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối của bạn trên trang kết quả tìm kiếm, bạn có thể:

  • Cải thiện chất lượng quảng cáo và trải nghiệm trang đích của bạn
  • Tăng giá thầu của bạn

Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo: Định nghĩa

Giá thầu tối thiểu cần thiết để quảng cáo của bạn hiển thị ở một vị trí cụ thể. Để duy trì trải nghiệm quảng cáo chất lượng cao, mọi quảng cáo phải đáp ứng các ngưỡng chất lượng tương ứng để đủ điều kiện hiển thị.

Xếp hạng quảng cáo được xác định bởi kết hợp của các yếu tố, bao gồm giá thầu, chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá, ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, ngữ cảnh tìm kiếm và tác động của tiện ích quảng cáo.

Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo được xác định bởi chất lượng quảng cáo của bạn và được điều chỉnh dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm vị trí quảng cáo, chủ đề và tính chất của tìm kiếm cũng như các tín hiệu và thuộc tính của người dùng chẳng hạn như vị trí và loại thiết bị. Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo giúp đảm bảo rằng chất lượng quảng cáo cũng như giá thầu và giá trị của nhà quảng cáo đều được xem xét đúng đắn.

Ví dụ: ngưỡng Xếp hạng quảng cáo mà quảng cáo phải đáp ứng để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm cao hơn ngưỡng cho quảng cáo bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Bằng cách đó mọi người có nhiều khả năng hơn sẽ nhìn thấy quảng cáo chất lượng cao hơn trên trang và CPC thực tế phản ánh giá trị của vị trí quảng cáo trên trang.

Xếp hạng quảng cáo ảnh hưởng đến CPC của bạn như thế nào

CPC thực tế được tính dựa trên Xếp hạng quảng cáo của bạn, cạnh tranh từ các nhà quảng cáo khác và ngưỡng Xếp hạng quảng cáo mà quảng cáo của bạn phải đáp ứng.

Ngay cả khi quảng cáo của bạn là quảng cáo duy nhất đủ điều kiện hiển thị và không ai trong số các đối thủ cạnh tranh đáp ứng ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, bạn vẫn phải trả số tiền tối thiểu cần thiết để vượt qua ngưỡng. Điều này có nghĩa là tùy thuộc vào chất lượng quảng cáo và ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, quảng cáo của bạn có thể tương đối đắt, ngay cả khi không có quảng cáo hiển thị ngay bên dưới nó.

Chúc bạn thành công!

Add your comment

Tư vấn miễn phí (24/7) 090 2828 540