Mô hình STP là gì? Archive

Mô hình chiến lược STP là gì? ứng dụng cho Digital Marketing

Bạn đã nghĩ đến việc ứng dụng mô hình STP ở cấp chiến lược thế nào trong Digital Marketing chưa? Những bạn xuất thân từ Kỹ thuật bước vào Marketing, đặc biệt là Digital Marketing dường như tập trung vào việc ứng dụng những công cụ (QC, Auto…) để có thể làm được một chức …

Tối ưu 5 lần tỷ lệ chuyển đổi Google ads với Mô hình chiến lược STP

Bạn đã nghĩ đến việc ứng dụng mô hình STP ở cấp chiến lược thế nào trong Digital Marketing chưa? Những bạn xuất thân từ Kỹ thuật bước vào Marketing, đặc biệt là Digital Marketing dường như tập trung vào việc ứng dụng những công cụ (QC, Auto…) để có thể làm được một chức …

Tư vấn miễn phí (24/7) 090 2828 540