Google ads những thay đổi quan trọng và giải pháp tối ưu hiệu quả nhất 2019 – 2020

2. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh mới: Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

3. Vị trí trung bình sẽ ngừng hoạt động kể từ tuần có ngày 30 tháng 9

4. Điểm tối ưu hóa hiện có tính đến Chiến dịch mua sắm

5. Sử dụng bản đồ tài khoản để quản lý nhiều tài khoản hiệu quả hơn

6. Quảng cáo thư viện ảnh (thử nghiệm) hiện đã có bằng 11 ngôn ngữ trên toàn cầu

7. Tiếp cận thêm nhiều khách hàng phù hợp bằng cách sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng và đối sánh cụm từ

Content Toggle Headline

Content Toggle Headline

Content Toggle Headline

Add your comment

Contact Me on Zalo

Tư vấn miễn phí (24/7) 090 2828 540